icon

Naar een slagvaardiger bestuursrecht

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de Nota Naar een slagvaardiger bestuursrecht. Blijkens het persbericht van het Ministerie van Justitie stelt het kabinet zich als doel te komen tot een effectieve en definitieve geschilbeslechting. Administratieve en procedurele fouten moeten snel kunnen worden hersteld.

De Nota schetst een wetgevingsprogramma waarmee de voorgenomen modernisering van het bestuurs(proces)recht binnen deze kabinetsperiode kan worden geraliseerd. Voorbeelden zijn de wetsvoortsellen die moeten leiden tot vereenvoudiging van de openbare voorbereidingsprocedures, het beperken van de kring van beroepsgerechtigden alsmede het inmiddels aangenomen wetsvoorstel dat het overslaan van de bezwaarprocedure mogelijk maakt.

Binnenkort wordt bovendien het wetsvoorstel Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht ingediend. Dit wetsvoorstel moet leiden tot een ingrijpende vereenvoudiging van de bestaande bestuursrechtelijke wetgeving op het gebied van het opleggen en invorderen van bestuurlijke boetes alsmede het invorderen van geldschulden van en aan de overheid.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Naar een slagvaardiger bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief