icon

Hoop voor beleggers in Dexia-zaak

De rechtszaken rondom Legiolease en Dexia blijven voor opschudding zorgen. Zoals viel te verwachten, loopt er een veelheid aan rechtszaken over de Legiolease producten. Dat aantal zal niet afnemen door de recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam, waaruit onder andere bleek dat eventuele schade zal moeten worden bewezen in individuele rechtszaken (zie entry d.d. 9 juli 2004). Waar deze uitspraak in het algemeen werd gezien als een overwinnnig voor Dexia, heeft thans de rechtbank Arnhem in een tussenvonnis d.d. 14 juli 2004 de beleggers weer hoop gegeven.
In de onderhavige casus vorderde Dexia betaling van een negatief saldo dat resteerde na afloop van de looptijd van de zogenaamde WinstVerDrieDubbelaar. Het belangrijkste verweer van mevrouw X tegen deze vordering was dat de WinstVerDrieDubbelaar valt onder het bereik van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Aangezien het product niet voldoet aan de eisen van de Wck, zou de WinstVerDrieDubbelaar nietig zijn. De Nederlandse toelichtingen op de Wck waren onduidelijk. In 1998 had de minister van financiën in een brief gezegd dat de belening van effecten niet onder de Wck vallen, terwijl in 2000 de minister aangaf dat het beleggen met geleend geld juist wel onder de Wck viel. De rechtbank Arnhem moest dit verder onderzoeken en zij greep – ambtshalve – naar de Europese Richtlijn 87/102/EEG d.d. 22 december 1986 die aan de Wck ten grondslag ligt. Volgens de rechtbank Arnhem blijkt uit die Richtlijn en de toelichting daarop dat bewust een ruime definitie is gekozen voor een 'consumentenkrediet'. Zij komt dan ook tot het voorlopige oordeel dat de WinstVerDrieDubbelaar onder de werking van de Wck valt. En als de Wck van toepassing is, kan niet worden uitgesloten dat de betreffende transactie nietig is.
Omdat de gevolgen van dit voorlopige oordeel voor Dexia verstrekkend kunnen zijn, geeft de rechtbank echter aan Dexia de gelegenheid om te reageren voordat zij tot een definitief oordeel komt. Wordt vervolgd dus.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoop voor beleggers in Dexia-zaak

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief