icon

Parfum is auteursrechtelijk beschermd

Zoals vele fabrikanten van (dure) merkproducten, proberen parfummakers hun geuren en merken te beschermen tegen namaak. Die strijd was echter tot nu toe op het gebied van bescherming van de geuren zelf weinig succesvol, mede omdat een geur op zich moeilijk kan worden aangemerkt als een oorspronkelijk werk dat auteursrechtelijke bescherming verdient. Het Gerechtshof Den Bosch heeft echter de fabrikanten in haar uitspraak van op 8 juni 2004 een forse steun in de rug gegeven. Het Gerechtshof oordeelde dat het parfum 'Trésor' van Lancôme een auteursrechtelijk beschermd werk is. Volgens het Gerechtshof is de reukstof in het flesje niet alleen zintuiglijk waarneembaar, maar ook voldoende concreet en stabiel om te kunnen worden beschouwd als 'een werk' in de zin van de Auteurswet (waardoor bescherming in beginsel mogelijk wordt). Voorts is de zeer specifieke combinatie van (kennelijk) 25 geurbestanddelen zodanig specifiek, dat van een oorspronkelijk werk kan worden gesproken (waarmee bescherming een feit is). Overigens kan de namakende producent nog cassatie instellen in welk geval de Hoge Raad zich nog zal uitlaten over de kwestie.
Kortom: anderen dan Lancôme mogen het parfum 'Trésor' niet produceren en verspreiden. De namakende producent wordt dan ook veroordeeld om de productie en verspreiding te staken, op straffe van een dwangsom. Deze wordt eveneens veroordeeld tot schadevergoeding en afdracht van de winst die is gemaakt door de productie en verspreiding.
Het is duidelijk dat de maatschappelijke en rechterlijke opvattingen over merken en auteursrechtelijk beschermde werken, aan het verschuiven zijn. Het Europese Gerechtshof heeft onlangs reeds uitgemaakt dat een melodie (für Elise) kan worden gedeponeerd als merk. Nu blijken er auteursrechten te rusten op een parfum. Is een auteursrecht op smaken en maaltijden de volgende stap?


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied intellectuele eigendom.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Parfum is auteursrechtelijk beschermd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief