icon

Belangrijk milieubesluit vastgesteld

Op 27 mei 2004 is het besluit houdende milieukwaliteitseisen van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) vastgesteld. De datum van inwerkingtreding wordt nog in een Koninklijk Besluit bekendgemaakt. Er is wel haast bij in verband met een advies van de Europese Commissie. Er hangt Nederland een procedure bij het Europese Hof boven het hoofd, vanwege het niet tijdig implementeren van de betreffende richtlijn.

Het doel van het Besluit is de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De externe veiligheid wordt gemeten aan de hand van de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Deze kans wordt vertaald in normen.

Met de huidige wetgeving wordt er op basis van milieukwaliteitdoelstellingen vanuit een (nieuwe) inrichting wel gekeken naar de omgeving, maar wordt er bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving vaak geen rekening gehouden met de inrichtingen in de buurt. Met het Besluit externe veiligheid inrichtingen gaat dit veranderen. Het bevoegd gezag is dan verplicht bij milieuvergunningen en bij ruimtelijke besluiten, zoals een bestemmingsplan en vrijstelling, de normen van het Besluit in acht te nemen of, in bepaalde gevallen, daarmee rekening te houden.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Belangrijk milieubesluit vastgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief