icon

Toezicht op jaarverslaggeving beurs-NV's

Op voorstel van minister Zalm heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel waarmee het toezicht op de jaarverslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen wordt geregeld. Doel van het wetsvoorstel is vertrouwen in de financiele markten te herstellen. In het wetsvoorstel krijgt de Autoriteit Financiele Markten (AFM) de bevoegdheid jaarrekeningen te toetsen aan geldende regelgeving. Vanaf 2005 zal deze regelgeving de International Accounting Standards omvatten.
De AFM zal niet toetsen of de gepresenteerde jaarverslaggeving in overeenstemming is met de werkelijkheid. Evenmin zal zij het werk van de accountant overdoen. Dit alles blijft de verantwoordelijkheid van de accountant en de onderneming zelf.

Als de AFM twijfelt of de jaarrekening voldoet aan de voorschriften, kan zij de vennootschap om nadere informatie vragen. Wordt dit geweigerd, dan is de AFM bevoegd om de Ondernemingskamer te verzoeken om de onderneming de informatie te laten verstrekken.

Indien de AFM van mening is dat de verslaggeving niet conform de voorschriften is geschied, dan deelt zij dit de onderneming schriftelijk mee. Tevens doet de AFM een aanbeveling voor een mededeling van de onderneming aan het publiek (in een zogenaamd “restatement”).
Mocht de onderneming weigeren een zodanige mededeling te doen, dan kan de AFM de Ondernemingskamer verzoeken om de verslaggeving te herzien. Ook kan de AFM verzoeken om een nader onderzoek.

Het wetsvoorstel zal door de ministerraad aan de Raad van State worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2005 in werking zal treden.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toezicht op jaarverslaggeving beurs-NV's

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief