icon

Informatisering Rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan intensief samenwerken binnen het NWO-programma “Toegankelijkheid en Kennisontsluiting in Nederland 2000”.
De rechtspraak wenst zich vergaan de informatiseren, en met name haar kennis- en expertsystemen te ontwikkelen en de werkprocessen te digitaliseren. Reden hiervoor is groeiend aantal zaken en de toenemende bewerkelijkheid ervan. De Raad voor de Rechtspraak acht het noodzakelijk haar doelmatigheid te vergroten. In het bijzonder wenst zij de doorlooptijden te verkorten, de toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten en de rechtseenheid te bevorderen.

Zo heeft de Raad voorgesteld om onderzoek te verrichten naar het ontwikkelen van electronisch berichtenverkeer met procespartijen, procesvertegenwoordigers en deskundigen. Ook zijn er plannen voor de ontwikkeling van rechtspraak via internet, met name voor incasso-zaken. Daarnaast is de ontwikkeling van elektronische dossiers en de toegankelijkheid daarvan voorwerp van onderzoek. Tot deze dossiers zouden zowel rechters zelf kennis kunnen nemen (ten behoeve van de rechtseenheid), als -potentiele- procespartijen (bijvoorbeeld ter beoordeling van hun mogelijkheden).

Voor dit speciale onderzoek ten behoeven van de rechtspraak is EUR 3 miljoen beschikbaar gesteld. De eerste resultaten worden eind 2005 verwacht.
Meer informatie is te vinden op www.nwo.nl/token2000


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied internet en IT-recht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatisering Rechtspraak

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief