icon

Rechtstreeks beroep; het overslaan van de bezwaarfase

Onlangs is het wetsvoorstel dat rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter mogelijk maakt door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 september 2004 zal dit in werking treden.

In het bestuursprocesrecht geldt de hoofdregel dat er eerst bezwaar moet worden gemaakt, alvorens het geschil kan worden voorgelegd aan de bestuursrechter. Binnenkort komt er een extra uitzondering op dit in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde uitgangspunt. Als bezwaarmaker en bestuursorgaan het er met elkaar over eens zijn dat de zaak zich ervoor leent om de bezwaarprocedure over te slaan, kan het bestuurorgaan het bezwaarschrift doorzenden aan de rechtbank. De rechter hakt uiteindelijk de knoop door; hij kan bepalen dat toch eerst de bezwaarprocedure moet worden doorlopen en de zaak terugzenden naar het betreffende bestuursorgaan.

De praktijk zal moeten uitwijzen of het beoogde doel – vereenvoudiging en verkorting van bestuursrechtelijke procedures – zal worden gerealiseerd.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rechtstreeks beroep; het overslaan van de bezwaarfase

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief