icon

Overtreding van bestemmingsplanvoorschrift wordt economisch delict

Binnenkort kunnen degenen die voorschriften uit een bestemmingsplan overtreden worden geconfronteerd met een strafrechtelijke sanctie op grond van de Wet op de economische delicten (WED).

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel dat bestemmingsplanvoorschriften onder de werkingssfeer van de WED brengt. In het geval een bestemmingsplanvoorschrift opzettelijk wordt overtreden is er sprake van een misdrijf en kan de betrokkene worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van de vierde categorie. Is er geen sprake van opzet, dan is de maximale straf hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie.

De betrokken ministers hebben tijdens de behandeling in de Eerste Kamer benadrukt dat het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van gemeenten blijft nakoming van bestemmingsplanvoorschriften af te dwingen. Gemeenten beschikken daartoe over de bevoegdheid overtreders aan te schrijven, waarbij zij de toepassing van bestuursdwang c.q. het opleggen van een dwangsom als pressiemiddel kunnen gebruiken.

Het is nog niet bekend op welk moment het wetsvoorstel in werking zal treden.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overtreding van bestemmingsplanvoorschrift wordt economisch delict

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief