Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Liselot Bosman.

 

Over Liselot

Liselot is in 2015 beëdigd en is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij procedeert en adviseert over alle vraagstukken waar ondernemingen en hun bestuurders, aandeelhouders en commissarissen mee te maken krijgen.

Liselot treedt op voor mkb-ondernemers, beursgenoteerde (Nederlandse) ondernemingen, investeerders en (vermogende) particulieren in onder meer enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, aandeelhoudersgeschillen en aansprakelijkheidsprocedures. Binnen haar praktijk houdt zij zich daarnaast bezig met (procederen over) beslagleggingen en executies.

Opleidingen:

Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht (2019, cum laude);

Master Privaatrecht (verdieping ondernemingsrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2014).

Nevenactiviteiten:

- Lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten;

- Lid van de Vereniging Corporate Litigation.

Publicaties: L.Z. Bosman, ‘Annotatie bij Ondernemingskamer 31 oktober 2019’, ECLI:NL:GHAMS:2019:3921, Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2020/43) over informatieverschaffing aan een minderheidsaandeelhouder.

 

  • tel. +31(0)20 5313031
  • e-mail bosman@wieringa.nl
  • Linkedin https://www.linkedin.com/in/liselot-bosman-106ba532?authType=NAME_SEARCH&authToken=5uAl&locale=en_US&srchid=1443292214567451392
  • V-card

Liselots praktijkgebieden

Conflictoplossing / Procesrecht
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Incasso, beslag en executie
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen

Conflictoplossing / Procesrecht
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Incasso, beslag en executie
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten