Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht
Maartje Oliemans-Ouwehand, 04/12/2013

Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe wet in een serie blogs

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen, staan de nodige veranderingen op stapel in het arbeidsrecht. Dit zal grote gevolgen hebben voor met name werkgevers, dus is het zaak hier nu alvast rekening mee te houden.

In vervolg op het Sociaal Akkoord is op 29 november 2013 het wetvoorstel Werk en Zekerheid door minister Asscher ingediend. In het begrotingsakkoord van oktober 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD over versnelde invoering van de voorgestelde maatregelen. Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan, kan de wijziging in de rechtspositie van flexwerkers vanaf 1 juli 2014 ingaan en hervorming van het ontslagrecht en het eerder aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015.

Wij zullen u in wekelijkse bijdrages in deze blog informeren over de te verwachten veranderingen in het arbeidsrecht als gevolg van dit wetsvoorstel en u adviseren op welke manier u zich hier reeds op kunt voorbereiden. De komende weken zullen wij onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

  1. De nieuwe ketenregeling en het overgangsrecht
  2. Beperkingen van het proeftijd- en concurrentiebeding en uitbreiding van de aanzegtermijn
  3. Het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015; een overzicht
  4. De transitievergoeding en de billijke vergoeding
  5. Route UWV vs. route kantonrechter
  6. Hoger beroep en cassatie
  7. Afwijken bij cao: sectorale commissies en afspiegeling
  8. De veranderingen in de Werkloosheidswet
Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de Wet Werk en Zekerheid dan adviseren wij u uiteraard graag.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Arbeidsrecht

Blogs over arbeidsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten