icon

Publicatieplicht jaarstukken

In artikel 2:394 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat BV's en NV's hun jaarrekening openbaar moeten maken. De openbaarmaking houdt in dat de jaarrekening moet worden gedeponeerd bij het handelsregister. De deponering moet plaatsvinden binnen acht dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld. De vennootschap is verplicht om op de jaarrekening te vermelden op welke dag deze is vastgesteld. Wanneer de vaststelling ook plaatsvindt, de jaarrekening dient uiterlijk dertien maanden na het boekjaar openbaar te zijn gemaakt.

Tegelijkertijd met de jaarrekening dienen het jaarverslag en de overige gegevens te worden gedeponeerd. Overige gegevens zijn bijvoorbeeld de accountantsverklaring en de weergave van de statutaire regeling over de bestemming van de winst. De vennootschap kan hieraan ontkomen door deze jaarstukken op het eigen kantoor ter inzage te leggen en een ieder die om een afschrift verzoekt, deze tegen kostprijs te verstrekken. De vennootschap dient hiervan wel melding te maken in het handelsregister.

Voor beursgenoteerde vennootschappen gelden meer verplichtingen. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de Wet op het Financieel Toezicht. Beursgenoteerde vennootschappen moeten hun financiële verslaggeving met als belangrijkste onderdeel, de jaarrekening, algemeen verkrijgbaar stellen binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar. Overigens geldt deze verplichting niet alleen voor de jaarlijkse verslaggeving, maar ook voor de halfjaarlijkse verslaggeving. De deponering van de stukken gaat via de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zodra de beursgenoteerde vennootschap de stukken heeft verzonden aan de AFM, geldt dit als deponering in de zin van artikel 2:394 BW. De AFM is vervolgens verplicht om de jaarrekening binnen drie dagen door te zenden naar het handelsregister.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Publicatieplicht jaarstukken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief