icon

Griffierecht maatschap onder tarief rechtspersoon

Reeds eerder schreven wij over het nieuwe griffiestelsel dat per 1 januari van dit jaar volledig is ingevoerd.

Advocaten dienen voortaan in dagvaardingen een zogenaamde aanzegging op te nemen over onder andere de hoogte van het griffierecht, dat de gedaagde partij moet betalen als hij in het geding verschijnt. De hoogte van het nieuwe griffierecht wordt in de bijlage van de wet genoemd – en per 1 juli wederom gewijzigd – en maakt onderscheid naar partijen die natuurlijke personen zijn, partijen die rechtspersonen zijn en partijen die natuurlijke personen en ook on- of minvermogend zijn.

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan met betrekking tot het onderscheid tussen bovengenoemde partijen. Er bleek onduidelijkheid te bestaan of een maatschap het griffierecht voor een natuurlijk persoon dan wel voor een rechtspersoon moest betalen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor een maatschap het griffierecht voor een rechtspersoon geheven moet worden. De Hoge Raad overweegt dat een maatschap volgens de wet zowel niet als een rechtspersoon als ook niet als een natuurlijk persoon wordt beschouwd. In een dergelijk geval moet dus gekeken worden naar een redelijke wetstoepassing in overeenstemming met doel en strekking van de wet. De Hoge Raad vervolgt met de overweging dat het begrip natuurlijke persoon zich aanzienlijk minder leent voor een ruime uitleg dan het begrip rechtspersoon. Kennelijk is de strekking van de wet dat voor natuurlijke personen het lage tarief geldt en voor alle andere procespartijen, die zijn samengevoegd onder de minder gelukkige benaming rechtspersonen, het hoge tarief van toepassing is.

Hoewel deze uitspraak alleen van toepassing is op de maatschap, lijkt het erop dat de Hoge Raad met zijn overwegingen heeft willen aangeven dat het hoge tarief voor rechtspersonen ook geldt voor onder meer vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Griffierecht maatschap onder tarief rechtspersoon

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief