icon

Homobeleid: verplicht of niet?

De Commissie Gelijke Behandeling heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een scholengemeenschap niet verplicht is een expliciet homobeleid te formuleren. Het oordeel werd uitgesproken naar aanleiding van een klacht van een openlijk homoseksuele leraar, die inhield dat de school onvoldoende invulling gaf aan haar zorgplicht op het gebied van het voorkomen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid.

De klacht werd op zich niet ingegeven door een concrete situatie van discriminatie wegens homoseksualiteit. De school had een algemeen veiligheidsbeleid dat leraren en leerlingen tegen discriminatie moest beschermen. Dat beleid was echter in neutrale termen gesteld, en noemde geen specifieke gronden van discriminatie, zoals homoseksualiteit. Dat ging de leraar niet ver genoeg: hij vond dat er duidelijkere taken en verantwoordelijkheden moesten worden geformuleerd voor de docenten, dat leerlingen een achterstand in hun sociaal-emotionele ontwikkeling opliepen omdat er onvoldoende aandacht werd besteed aan homoseksualiteit in het lesprogramma, en dat de school homoseksuelen onvoldoende beschermde omdat het veiligheidsbeleid geen rekening hield met specifieke aspecten van discriminerende bejegening van homoseksuelen.

De Commissie komt tot het oordeel dat de school niet kon worden verplicht om een beleid te formuleren dat specifiek op homoseksualiteit was gericht. Die verplichting is er volgens de wet niet, en de Commissie vindt het evenmin noodzakelijk dat zo'n specifiek beleid er komt. De school heeft, zo stelt de Commissie, wel een zorgplicht om discriminatie tegen te gaan, maar dat gaat niet zover dat de school een discriminatievrije werkvloer moet garanderen, en het betekent evenmin dat er specifiek beleid moet zijn voor verschillende doelgroepen.

Het oordeel van de Commissie wordt overigens wel duidelijk gevormd door de omstandigheden van het geval: het algemene veiligheidsbeleid was toereikend om ook discriminatie op grond van homoseksualiteit tegen te gaan, er was – kennelijk – een open sfeer op de school aangaande homoseksualiteit, en de school had in de praktijk ook laten zien serieus op te treden tegen homodiscriminatie. Een leerling die in het verleden de betreffende leraar had uitgescholden, was geschorst.

Betekent dit dat een bedrijf nooit een specifiek homobeleid hoeft te formuleren? Nee, zo ver gaat de uitspraak van de Commissie duidelijk niet. Er kan wel degelijk aanleiding zijn om dat wel te (moeten) doen, namelijk als blijkt of dreigt dat de positie van homoseksuelen in de praktijk niet kan worden beschermd met het algemene veiligheidsbeleid. Werkgevers, scholen enzovoorts zullen de signalen van discriminatie en onveiligheid dus altijd serieus moeten (blijven) nemen: de omstandigheden kunnen dicteren dat een speciaal doelgroepenbeleid (voor homoseksuelen, of andere groepen die worden gediscrimineerd of dreigen te worden gediscrimineerd) wél noodzakelijk is.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Homobeleid: verplicht of niet?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief