Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Handels- en ondernemingsrecht

Let op: deponeer uw jaarrekening 2017 tijdig, uiterlijk op 31 december 2018!

In ons blog van 1 oktober 2018 brachten wij de deponeringsplicht onder de aandacht. Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 12 (voorheen 13) maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2017 dus uiterlijk op 31 december 2018 te worden gedeponeerd.

De wet verbindt vergaande gevolgen aan het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen. Voor een uitgebreidere weergave wordt verwezen naar bovengenoemd blog en ons blog van 3 november 2017 over bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement.

31 december 2018 komt steeds dichterbij. Zorg dus dat u niet te lang meer wacht met het deponeren van uw jaarrekening 2017.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten