icon

Medezeggenschap niet geregeld: besluit onredelijk

In mijn laatste blog over medezeggenschap – al weer enige tijd geleden – schreef ik dat het zeer van belang is de procedure rond medezeggenschap correct te volgen. Onlangs deed de Ondernemingskamer een uitspraak die dit niet alleen onderstreept, maar waaruit ook blijkt dat “de procedure rond medezeggenschap” de organisatie van de medezeggenschap zelf betreft.

De situatie was als volgt: TNT voerde een reorganisatie door in het kader van de overname van TNT Express door FedEx. Die reorganisatie was zodanig dat de leiding van het bedrijf in dienst zou treden van FedExx, met als gevolg dat ten aanzien van die werknemers – kort gezegd – geen medezeggenschap meer gold: ze waren in dienst van een bedrijf dat geen onderdeel was van TNT (en waarover de OR van TNT dus geen zeggenschap had), terwijl ze werkten bij TNT. Ten aanzien van deze werknemers was dus geen medezeggenschap geregeld. Om die reden adviseerde de Centrale Ondernemingsraad van TNT negatief ten aanzien van de voorgenomen reorganisatie. TNT besloot in weerwil daarvan toch de reorganisatie door te voeren, en de COR stapte naar de Ondernemingskamer. Deze gaf de COR gelijk, en oordeelde dat TNT niet in redelijkheid had kunnen komen tot het besluit voor zover dat besluit gevolgen had voor de medezeggenschap. TNT werd geboden het besluit op dat punt in te trekken.

Is de uitspraak opmerkelijk? Ja en nee. Ja, omdat de Ondernemingskamer in de regel terughoudend is bij het inhoudelijk toetsen van een bestuursbesluit, en eerder vernietigt bij een procedurele fout; de ondernemer heeft een relatief grote mate van vrijheid bij het nemen van besluiten als de procedure maar juist is. En nee, omdat het geconstateerde gebrek in dit besluit nu juist een sterk verband heeft met de procedure kant van medezeggenschap: het besluit maakte effectieve medezeggenschap in de toekomst onmogelijk (beter gezegd: garandeerde de medezeggenschap niet – TNT had wel toezeggingen gedaan dat op te lossen, maar die vond de Ondernemingskamer te vaag).

Het is de vraag wat de verdere uitstraling van deze uitspraak zal zijn. Het gebeurt nog wel eens dat organisaties die een OR zouden moeten hebben die niet hebben; de ondernemer kan dan geen advies vragen, en de vraag of een besluit wel of niet redelijk is (omdat dit van een advies afwijkt) komt dan niet aan de orde. Deze uitspraak kan een handvat zijn om zo’n besluit dan alsnog aan te vechten, in wat voor procedure dan ook. Het blijft dus van belang om serieus om te gaan met medezeggenschap, ook als (zoals wel voorkomt) het animo daartoe vanuit de werknemers gering lijkt.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Medezeggenschap niet geregeld: besluit onredelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief