Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bestuurdersaansprakelijkheid

Serie bestuurdersaansprakelijkheid

 Inleiding

In het handelsverkeer wordt veelvuldig gebruik gemaakt van rechtspersonen. Een rechtspersoon wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het bestuur. Bij de uitoefening van zijn taak, zal een bestuurder bij tijd en wijlen fouten maken, waardoor de rechtspersoon of derden mogelijk schade lijden. In beginsel is de bestuurder niet aansprakelijk voor die schade. In uitzonderingsgevallen kan de bestuurder echter wel aansprakelijk worden gehouden voor schade van de rechtspersoon of derden. In deze serie zullen wij ingaan op de diverse vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Omdat de B.V. de meest voorkomende rechtspersoon in Nederland is, zullen wij ons beperken tot bestuurders van (en overige betrokkenen bij) B.V.’s. Wij zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandelen:

Veel van deze onderwerpen behoeven op onderdelen een gedetailleerde beschrijving. Het zal dan ook meer dan eens voorkomen dat er meerdere blogjes worden gewijd aan één onderwerp. Ook zullen wij teruggrijpen naar eerdere blogjes en recente voorbeelden behandelen.

Wieringa Advocaten adviseert en procedeert veelvuldig over bestuurdersaansprakelijkheid. Wij staan vaak aangesproken bestuurders bij, maar worden ook vaak ingeschakeld door de benadeelde partij. Ook worden wij regelmatig benoemd tot curator in faillissementen, waardoor wij u ook in daarmee samenhangende gevallen goed kunnen bijstaan. Als u vragen hebt over bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs over bestuurdersaansprakelijkheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten