Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Financiering en zekerheden

Recht van reclame

In de serie Zekerheidsrechten

Het recht van reclame is voor de leverancier een belangrijk wapen voor als zijn afnemer niet betaalt. Als de verkoper de verkochte zaken al wel heeft geleverd, maar de koper de prijs niet (tijdig) betaalt, kan de verkoper de zaak terugvorderen. Als de prijs deels is betaald, dan kan de verkoper slechts dat deel terugvorderen waarvoor de koopprijs nog niet is voldaan.

Belangrijk is dat het recht van reclame wel tijdig en schriftelijk wordt ingeroepen. De bevoegdheid van de verkoper vervalt wanneer zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden én zestig dagen zijn verstreken nadat de zaken zijn geleverd.

In tegenstelling tot eerder besproken zekerheden als hypotheek, pandrecht, eigendomsvoorbehoud, borgtocht, hoofdelijkheid en het eigendomsvoorbehoud, is het niet nodig dat het recht van reclame wordt overeengekomen met de afnemer. Het recht volgt direct uit de wet en verliest niet zijn werking in faillissementssituaties (artikelen 7:39 tot en met 7:44 BW). Verrassend is dan ook dat er niet vaker een beroep op wordt gedaan.

Hebt u zaken geleverd, maar krijgt u de koopsom niet voldaan? Of wilt u meer informatie over het verkleinen van uw debiteurenrisico? Neem gerust contact met ons op; wij zijn u graag van dienst.

Deze blog is onderdeel van de Serie zekerheidsrechten.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten