Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam | +31 (0)20 - 624 6811 | wieringa@wieringa.nl | www.wieringa.nl
Zorg Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen Vastgoed Ruimtelijke ordening Reorganisaties Privacy Overheidsaansprakelijkheid Omgevingsrecht Mediarecht Internet en IT-recht Intellectuele eigendom Incasso, beslag en executie Huurrecht Handels- en ondernemingsrecht Financiering en zekerheden Dier en recht Contracten Conflictoplossing / Procesrecht Bouwrecht Bestuursrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Bedrijven in moeilijkheden en faillissement Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Aanbestedingsrecht

<>

Betrokken en onafhankelijk
Wij zijn Wieringa Advocaten

Internet en IT-recht

"Wat offline geldt moet ook online gelden". Het mag zo zijn dat dit het uitgangspunt is van de wetgever, in de praktijk lopen kwesties in de virtuele wereld vaak net iets anders dan daarbuiten. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis van uw advocaat en wij bieden die. We kunnen u begeleiden in het ontwikkelen van al uw online activiteiten, van webwinkel tot multimedia project. Ook begeleiden wij veel bedrijven in hun cont(r)acten met automatiseerders en webdevelopers.