Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Zorg
Maartje Oliemans-Ouwehand, 31/08/2018

Het belang van een levend beleid

In de meeste organisaties bestaat een geschreven of ongeschreven beleid over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. Vaak is het doel van dergelijk beleid het waarborgen van veiligheid en privacy. Met name in de zorg is beleid, vaak protocollen genoemd, een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering.

Om te zorgen dat het beleid ook wordt nageleefd dient het in de organisatie te zijn ingebed en moet iedereen niet alleen op de hoogte zijn, maar ook de achtergrond van het beleid kennen om het goed te kunnen toepassen. Daarnaast is het van belang dat werknemers weten wat de (arbeidsrechtelijke) consequenties zijn als ze van het beleid afwijken. Alleen op die manier heeft een vorm van beleid een toegevoegde waarde in de organisatie, zo bleek ook uit een recente uitspraak.

Een verpleegster had vanwege de werkdruk een collega ingeschakeld voor de door haar uit te voeren medicijnronde. Zij tekende echter onder haar eigen naam de toedieningslijsten af, wat voor de instelling reden was voor ontslag op staande voet. Dat hield geen stand bij de rechtbank Limburg. Hoewel een dergelijke praktijk in strijd is met het ‘Protocol Farmaceutische Zorg’ van de zorginstelling, bleek dat de werknemers in de praktijk onderling afspraken maakten over verdeling van taken zoals de medicijnrondes. De verpleegster had deze werkwijze al eens aangekaart en naar een oplossing gevraagd. De rechtbank concludeerde dat de zorginstelling bekend was met de werkdruk, maar op geen enkele kenbare manier had geprobeerd die te verzachten. Ook bleek niets van strikte handhaving van of aandacht voor de protocollen. Het ontslag hield dan ook geen stand.

Deze uitspraak onderstreept het belang van een in de gehele zorgorganisatie ingebed beleid. Zorg voor strikte handhaving en maak de consequenties van overtreding kenbaar. Constante monitoring op uitvoerbaarheid en aanpassing van het beleid is daarbij wel noodzakelijk.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten