Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Zorg

Commotie over openbaarmaking ziekenhuistarieven

Transparantie een gevaar voor de mededinging?

De openbaarmaking van tarieven van bepaalde ziekenhuisbehandelingen door zorgverzekeraar CZ heeft deze week tot nogal wat commotie geleid in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de openbaarmaking veroordeeld: het op deze schaal bekendmaken van de prijzen zou op den duur leiden tot convergentie van prijzen - naar de hoogste tarieven welteverstaan, waardoor de kosten van ziekenhuiszorg zullen stijgen. Onder meer het St. Annaziekenhuis heeft erop gewezen dat het delen van tarieven tussen ziekenhuizen niet toegestaan is, en zet daarom haar vraagtekens bij de openbaarmaking door CZ.

Inmiddels hebben ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich in de discussie gemengd. Opvallend genoeg wijken de standpunten van deze instanties, die beide toezicht houden op de marktwerking in de zorg, enigszins van elkaar af. De NZa juicht de stap van CZ toe, en hoopt dat andere verzekeraars het voorbeeld volgen. De ACM is wat terughoudender: zij stelt voorop dat transparantie van groot belang is voor de consument, maar waarschuwt wel voor mogelijke overtreding van de mededingingsregels.

De ACM is niet duidelijk over de aard van die mogelijke overtreding. Wellicht vreest zij dat verdere openbaarmaking van tarieven ertoe leidt dat verzekeraars en zorgaanbieders hun tarieven onderling met elkaar gaan afstemmen. Dat zou met name kunnen gebeuren als verzekeraars of ziekenhuizen inzage gaan geven in de tarieven voor het komende jaar (de door CZ openbaar gemaakte tarieven betreffen het lopende kalenderjaar), terwijl andere verzekeraars nog in onderhandeling zijn met zorgaanbieders. Afstemming van tarieven is dan zeker te verwachten, en dat zou niet in het belang van de vrije mededinging zijn.

Het is afwachten of transparantie over de prijzen per definitie tot hogere prijzen gaat leiden, zoals de NVZ stelt. Kennelijk zijn de ACM en de NZa daarvoor niet direct bang, gelet op hun pleidooien voor transparantie. Openheid over de prijzen kan natuurlijk ook juist tot een verlaging van de prijzen leiden, en dat is vermoedelijk wat CZ verwacht (en hoopt). Het valt in ieder geval te verwachten dat de tarieven van ziekenhuizen meer naar elkaar toe zullen bewegen, waarmee ook de praktijk van ziekenhuizen om prijsdiscriminatie tussen verzekeraars toe te passen zal verdwijnen.

Wellicht dat transparantie over de prijzen en het daaropvolgende wegvallen van de prijsverschillen op langere termijn leidt tot een (nog) grotere focus op de kwaliteit van de zorg - als de prijzen immers gelijk zijn zullen zorgverleners en verzekeraars zich op andere gebieden moeten gaan onderscheiden. Dat zou in ieder geval een ontwikkeling zijn waarbij de patiënt gebaat is.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Victor Bouman

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten