Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Zorg

Verpleegzorginstellingen: Slijpt de messen! Of toch niet?

De publicatie eerder deze week door de IGZ van het eindrapport aangaande intensief toezicht dat sinds anderhalf jaar is gehouden op 150 verpleegzorginstellingen, heeft de nodige commotie veroorzaakt.

Ten aanzien van een elftal instellingen heeft de IGZ geconstateerd dat zij in de categorie intensief vervolgtoezicht thuishoren. Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan. De staatsecretaris vertaalt de uitkomst van de rapportage tot het volgende citaat: "Achterblijvers moeten verbeteren of sluiten."

Dat het ministerie en de IGZ voor publicatie van naam en toenaam kiest, geeft aan dat andere minder onorthodoxe methoden de afgelopen anderhalf jaar kennelijk niet voldoende resultaat hebben opgeleverd. Tegelijk past het ook in de huidige trend van meer openheid en transparantie. Bewoners, hun familie, mantelzorgers en ook de medewerkers moeten weten wat er aan de hand is.

Het is aan de instellingen om (nu wel) snel en adequaat in te grijpen om de veiligheid van bewoners te borgen en een negatieve stemming te beperken. Een aantal van deze verpleeginstellingen die volgens de IGZ het slechtst presteert, reageert echter met te dreigen juridische stappen te ondernemen tegen de IGZ. Men stelt daarbij dat de constateringen op verouderde gegevens zijn gebaseerd, dat de kwaliteit van de zorg nu op orde is en meer argumenten die feitelijk op hetzelfde neerkomen. Hoe begrijpelijk ook, het is de vraag of dit de juiste reactie is.

Ongetwijfeld zijn er voldoende advocaten te vinden die een afzwakking van de kwalificaties of een rectificatie willen bepleiten; in de meeste gevallen zal blijken dat juist dit precies de verkeerde reactie is. Bestuurders en toezichthouders van verpleegzorginstellingen doen er beter aan dit aan te grijpen en te gebruiken als signaal en instrument om noodzakelijke veranderingen versneld door te voeren. Het lijkt daarom verstandig het momentum te gebruiken om de huidige veranderstrategie te versnellen of aan te passen.

De gelegenheid is er, nu nog de juiste actie!

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Stephan van de Kant

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten