Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Zorg

Verpleeg- en verzorgingshuizen vrijgesteld voor gebruikersgedeelte OZB?

Op grond van artikel 220e van de Gemeentewet zijn gedeelten van een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden vrijgesteld voor het gebruikersgedeelte van de OZB. Door een beroep op deze bepaling kan dus OZB worden bespaard. Geldt dit ook voor verpleeg- en verzorgingstehuizen?

Ja, dat kan. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 16 november 2007. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat ook een verpleeg- of verzorgingshuis met primair een verzorgingsfunctie, deels kan dienen tot woning en dus vrijgesteld kan zijn voor het gebruikersgedeelte van de OZB.

Dit arrest blijkt echter voor de praktijk nog te weinig aanknopingspunten te geven gelet op het aantal rechtszaken van de afgelopen jaren waarin deze vraag toch weer aan de orde is gesteld.

In een aantal uitspraken is geoordeeld dat verpleeghuizen voornamelijk een verpleegfunctie hebben en dus niet op grond van artikel 220e van de Gemeentewet zijn vrijgesteld. Zie bijvoorbeeld uitspraken van de rechtbank Zutphen (10 juni 2009) en de rechtbank Utrecht (7 december 2009 en 9 december 2009). In een uitspraak van de rechtbank Zwolle (16 oktober 2009) en een arrest van het gerechtshof Leeuwarden (18 juni 2009) is het kwartje de andere kant op gevallen en is wel aangenomen dat het gebruik dienstbaar is aan de woonfunctie.

De rechtspraak is vrij casuïstisch en een duidelijke lijn is niet te trekken. Wel lijken (delen van) verzorgingshuizen waarin bewoners bijvoorbeeld beschikken over een afsluitbare ruimte, hun eigen kamer mogen inrichten, hier bezoek mogen ontvangen en die bijvoorbeeld over een 'huiselijk' ingerichte gezamenlijke woonkamer beschikken eerder als ‘dienstbaar aan de woondoeleinden’ te kunnen worden aangemerkt. Indien u een (ongunstige) heffingsaanslag hebt ontvangen, verdient het aanbeveling deze hierop te controleren en zo nodig tijdig bezwaar tegen in te dienen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Silvan Boer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten