Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bouwrecht

Ontwerp Bouwbesluit 2012 leidt tot hoge kosten zorgsector

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 zou de zorgsector ruim een miljard euro kunnen kosten. Dit staat in een persbericht op de website van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB).

Op dit moment moeten gebouwen, zowel bestaand als nieuw, voldoen aan het Bouwbesluit 2003. Inmiddels is echter een opvolger van dit besluit in de maak, het Bouwbesluit 2012. Zie hierover ook onze bijdrage van 4 mei 2011.

De hoge meerkosten zouden vooral worden veroorzaakt door aangescherpte brandveiligheidseisen. Volgens de ERB zou vrijwel geen zorginstelling voldoen aan de aangepaste brandveiligheidseisen, vooral wat betreft brandcompartimentering en vluchtroutes. Het aanpassen van bestaande gebouwen zou kostbaar zijn, zeker als blijkt dat de aanpassingen niet binnen het bestaande gebouw gerealiseerd kunnen worden.

Net als in het Bouwbesluit 2003, maakt het nieuwe ontwerp Bouwbesluit onderscheid in voorschriften voor “bestaande bouw” en voorschriften voor “nieuwbouw”. Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat de eisen aan bestaande gebouwen minder vergaand mogen zijn dan eisen aan nieuwbouw, juist om te voorkomen dat voor bestaande gebouwen hoge kosten moeten worden gemaakt om aan het Bouwbesluit te (blijven) voldoen. Op grond van artikel 1a van de Woningwet is het immers ook verboden om een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de relevante voorschriften uit het Bouwbesluit.

De wetgever zou er naar mijn mening in elk geval verstandig aan doen nader te onderzoeken of veel bestaande zorggebouwen inderdaad niet kunnen voldoen aan de voorschriften voor “bestaande bouw” die in het nieuwe Bouwbesluit 2012 worden opgenomen. Het ontwerp Bouwbesluit zou hier zo nodig om moeten worden aangepast, met als uitgangspunt dat de eisen voor bestaande gebouwen realistisch moeten zijn.

Hierbij moet worden bedacht dat veranderingen aan bestaande gebouwen, op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, al snel moeten worden getoetst aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Naar mijn mening zou de wetgever hier rekening mee moeten houden. Dit kan bijvoorbeeld door in het Bouwbesluit duidelijk te maken aan welke voorschriften eventuele veranderingen van bestaande gebouwen moeten worden getoetst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Silvan Boer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij zijn bezig een specifieke nieuwsbrief voor de zorg te ontwikkelen. We zijn nog niet zo ver dat we deze al kunnen aanbieden. Wél hebben wij sinds jaar en dag onze algemene nieuwsbrief, die vrijwel iedere week verschijnt. Daarin vindt u alle blogjes – ook de zorg gerelateerde – sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief. Wilt u zich daar kosteloos en vrijblijvend op abonneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten