Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Vastgoed

Vastgoed is onontbeerlijk voor bijna elke zorginstelling, groot of klein. Veel van de onderwerpen waarmee een zorginstelling op het gebied van huisvesting of vastgoed te maken heeft zijn niet anders dan de vraagstukken waarmee ook andere bedrijven te maken hebben; nieuwbouw of verbouw, koop of verkoop, huur en verhuur, bouwkundige gebreken, bestemmingswijzigingen. Dat zijn allemaal onderwerpen waar Wieringa zich uitstekend in thuis voelt.

Zorgspecifiek

Voor vele sectoren van de zorg gelden op al die onderwerpen echter ook nog specifieke nadere regels en voorwaarden. Nieuwbouw of verbouw zal bij zorginstellingen veelal een aanbestedingsprocedure vergen. Voor de huur of verhuur van bijvoorbeeld de koffie-counter of een praktijkruimte in het gebouw van een toegelaten zorginstelling zal doorgaans de goedkeuring van het College sanering zorginstellingen, en daaraan voorafgaand het doorlopen van een open transactieproces, voorwaarde zijn. Maar ook het uitbesteden van de catering in een zorginstelling zou als de verhuur van een ruimte in de instelling, waarvoor dan de voorafgaande goedkeuring van het College sanering is vereist, kunnen worden aangemerkt.

Wijzigingen in het gebruik van gebouwen, bijvoorbeeld ten gevolge van de extramuralisatie van de zorg, leiden onder meer tot vragen over de planologische toelaatbaarheid, huurbeschermingsbepalingen, de fiscale consequenties en of nog wel wordt voldaan aan de dan toepasselijke bouw- en veiligheidsvoorschriften.

Ook op al deze gebieden heeft Wieringa de expertise die vanuit het zorgperspectief helpt. De verlangde marktwerking in de zorg en aanpassingen in de wijze van financiering en organisatie van de zorg heeft navenant zijn invloed op de wijze en de (juridische) structuur van het gebruik van de gebouwen in de zorg. Te verwachten is dat ook in de komende jaren daarin nog vele wijzigen zullen optreden. Wieringa begeleidt u daarbij graag.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten