Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Samenwerking

Samenwerking is binnen de zorg aan de orde van de dag. Er is een al jarenlang lopende tendens naar concentratie en specialisatie. Dat laatste heeft vaak weer tot gevolg dat minder specialistische zorgtaken worden overgeheveld naar andere zorgaanbieders. Daarnaast komen instellingen en individuele zorgaanbieders steeds weer tot nieuwe, slimme ideeën voor de praktijkuitoefening die het best tot hun recht komen met input van een partner. Zo wordt er binnen de zorg heel wat geschoven met mensen, middelen en materiaal.

Rechtspersoon, vof, of enkele overeenkomst?

Hoe geef je dit soort zaken juridisch vorm? Daar houden wij ons bij Wieringa al decennia lang mee bezig. Iedere samenwerking vraagt om een eigen aanpak. Soms is het gezamenlijk oprichten van een nieuwe juridische entiteit een must. Maar vaak kan ook worden volstaan met een deugdelijke samenwerkingsovereenkomst.

Vraagt het samenwerkingsverband om verplaatsing van mensen en activa dan kan dat ook de vorm krijgen van inbreng in, of ter beschikking stellen van, een vennootschap onder firma. Aldus kan een verrassend transparante organisatie worden ingericht, die ook nog eens lastige btw-kwesties voorkomt.

Wel is het zo dat het toezicht vanuit toezichthoudende organisaties zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) soms de kaders van de samenwerking begrenst. Niet alle vormen van samenwerking zijn toegestaan. Het is dus zaak te voorkomen dat ongeoorloofde afspraken worden gemaakt. In de Richtsnoeren voor de zorgsector is opgenomen wanneer samenwerken wel en niet mag. Er staan ook praktijkvoorbeelden in. Voor vormen van samenwerking waarbij de samenwerkingspartners zeggenschap over elkaars onderneming krijgen (of één van hen ten aanzien van de ander) is bovendien eerst goedkeuring vereist van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Hoe de samenwerking ook vorm krijgt: wij hebben de expertise om deze goed op te zetten en te begeleiden. We denken graag met u mee.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten