Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Privacy

Iedere zorgverlener krijgt te maken met privacy kwesties. EPD’s, E-health en Big Data bieden nieuwe mogelijkheden maar tegelijk ook verantwoordelijkheden. U werkt immers wel met gezondheidsgegevens. Daarvoor gelden niet alleen de strenge geheimhoudingsregels van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, het zijn ook bijzondere persoonsgegevens in de zin van Wbp en AVG. En daarmee ook gevoelige gegevens als er een datalek aan de orde is. Heeft u ze voldoende beschermd? Wie kan erbij? Moet uw instelling een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen? Zijn de meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens up to date?

Privacy door een zorg-bril

Onze advocaten zijn gewend door een zorg-bril naar privacy kwesties te kijken. Wij kunnen uw instelling doorlichten en waar nodig adviezen geven. De ICT-aspecten kennen we zowel van de kant van de klant als van die van de aanbieder. We weten wanneer een bewerkersovereenkomst nodig is, hoe u juridisch veilig in de cloud kunt opereren en hoe om te gaan met lastige vragen en verzoeken van patiënten, hun vertegenwoordigers, nabestaanden, zorgverzekeraars of de IGZ. En zelfs wanneer u uw oude dossiers mag weggooien.

ICT- aspecten
Bij een datalek, een ddos-aanval of gijzeling van uw data met ransomware staan wij paraat. Wij kennen uw plichten en staan u bij in het uitoefenen van uw rechten. En nadat de eerste storm geluwd is helpen we u bij het vaststellen van schade en het in kaart brengen van aansprakelijkheden.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten