Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Governance

Er hoeft maar iets mis te gaan bij een zorginstelling of de Tweede Kamer dringt ogenblikkelijk aan op strengere regelgeving voor zorgbestuurders en hun toezichthouders. De brancheorganisaties in de zorg zijn zich bewust van het feit dat de sector onder een vergrootglas ligt en hebben daar ook actie op genomen. Dat heeft er mede toe geleid dat de zorgsector duidelijk voorop loopt bij het introduceren van regels en richtlijnen voor goed bestuur en goed bestuurderschap.

Governancecode Zorg

Zo geldt vanaf 1 januari 2017 voor de leden van de vijf brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de BoZ de Governancecode Zorg. Gelet op de veranderingen in de gezondheidszorg was de Zorgbrede Governancecode uit 2010 niet meer van deze tijd. De verwachtingen rond goed bestuur, toezicht en governance zijn veranderd. En de brancheorganisaties vonden de oude code te juridisch en te veel gericht op 'de regels'.
Voor zorginstellingen geldt een invoeringstermijn van één jaar om geheel aan de nieuwe code te voldoen. Voor zover zorgaanbieders daartoe hun statuten moeten wijzigen hebben zij daar tot 1 januari 2019 de tijd voor. 


Toezicht op goed bestuur
Al in juli 2016 – dus nog voorafgaand aan de invoering van de nieuwe code én in afwijking van de oude – hebben IGZ en NZA in hun gezamenlijke publicatie Toezicht op goed bestuur aangegeven dat ook van zorgorganisaties die zich niet bij één van de vijf brancheorganisaties hebben aangesloten wordt verwacht dat zij de Governancecode Zorg zo veel mogelijk naleven. Dit omdat de code wordt aangemerkt als breed gedragen veldnorm die geldt voor alle zorgaanbieders. Dit maakt dat de Governancecode een veel ruimere betekenis heeft en door geen enkele zorgaanbieder kan worden genegeerd.

Accreditatie
Los van de Governancecode heeft de vereniging van bestuurders (NVZD) in 2013 een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders geïntroduceerd, waarmee zij een bijdrage wil leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in het Openbaar register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. De NVZD streeft er naar dat eind 2018 twee derde van haar leden een accreditatietraject hebben doorlopen. Dat gaat om ongeveer 500 zorgbestuurders.

Thuis in de boardroom
Onze advocaten voelen zich helemaal thuis in deze dynamische materie en staan als ‘boardroom’-adviseur veelvuldig bestuurders, toezichthouders, zorginstellingen (van verpleeginstelling tot academisch ziekenhuis), toeleveranciers (waaronder ‘medical devices’), en overheden bij ten aanzien van governance-vraagstukken (bijvoorbeeld bij geschillen tussen bestuurder en toezichthouders of het ziekenhuis en het MSB).
Mocht u vragen hebben over de Zorgbrede Governancecode of over de toepassing van deze code in uw zorginstelling, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten