Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Arbeidsrecht

Nederland heeft het beste zorgstelsel van Europa mede dankzij het goed functioneren van alle zorginstellingen en hun werknemers, vrijgevestigde specialisten, ambtenaren en andere medewerkers.

Het arbeidsrecht in de zorgsector beslaat een heel spectrum aan wet- en regelgeving waar de advocaten van Wieringa veel ervaring mee hebben, zowel voor wat betreft werknemers als ambtenaren. Al van oudsher hebben wij zorginstellingen begeleid bij het creëren van mengvormen en het begeleiden van overgangen bij privatisering – opnieuw actueel met de onlangs aangenomen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Wij hebben daarnaast veel ervaring met de niet-arbeidsrechtelijke samenwerkingsovereenkomst met medisch specialisten middels het Medisch-Specialistisch Bedrijf.

Advies op maat

Wieringa adviseert op alle niveaus binnen de zorg, van categorale ziekenhuizen tot artsenlaboratoria en van fysiotherapeuten tot academische ziekenhuizen. Door onze brede ervaring en kijk op de dagelijkse perikelen op de werkvloer van eerstelijns-, tweedelijns- tot derdelijnszorg kunnen wij onze cliënten doelgericht adviseren. Wij vermoeien u niet met ellenlange wetenschappelijke memo’s, maar rijken u een oplossing aan.

Die oplossing kan bijvoorbeeld liggen bij het contracteren met uw medewerkers. Welke afspraken maakt u met de verpleegkundige SEH of de OK assistent? Is een overeenkomst van opdracht wel passend of zou u moeten kijken naar een gewoon dienstverband, detachering, payrolling of collegiale uitlening? Hoe blijft u voldoen aan het steeds scherper wordende toezicht op uw (belonings)beleid, zoals voortkomend uit de WNT, de Governancecode Zorg en subsidievoorschriften? Wij hebben er al voor u over nagedacht.

Wij adviseren onder andere bij reorganisaties, privatisering en integratie van diensten, medezeggenschap, beoordeling en functioneren, ontslag, disciplinaire maatregelen, arbeidsgeschillen, functietypering en -waardering, re-integratieverplichtingen, btw vrijstellingen, stakingen en pensioen.

Geschilbeslechting
Maar soms is advies alleen onvoldoende en dient een procedure te worden gestart of wordt de zorginstelling door een ander in een zaak betrokken. Wieringa heeft ruime proceservaring bij alle betrokken geschillenbeslechters. Van de gewone rechter tot het Scheidsgerecht voor de gezondheidszorg en van de Ondernemingskamer tot de mediator. Wij adviseren u over de meest efficiënte wijze van procederen en zullen u begeleiden in het beperken en waar mogelijk voorkomen van langslepende conflicten.

Multidisciplinaire adviezen
De zorgadvocaten van Wieringa delen hun kennis niet alleen buiten maar ook binnen kantoor, waardoor multidisciplinaire adviezen kunnen worden gegeven. Onze zorgsecties Medezeggenschap, Governance, ICT, Privacy, Samenwerking en Vastgoed werken in elke combinatie succesvol samen. Bij grote veranderingen, zoals bijvoorbeeld de overgang naar integrale bekostiging, staat Wieringa haar cliënten bij op alle aandachtgebieden van de zorgorganisatie.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten