Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Dit is Charles Moons.

 

Over Charles

Charles Moons is actief op het gebied van het vastgoed, en al de daaruit voortkomende civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Hij houdt zich, onder meer, bezig met de (her)ontwikkeling en nieuwbouw van zorgvastgoed en van aan de zorg gerelateerd vastgoed alsmede met de commerciële exploitatie van (zorg)vastgoed en de huur of verhuur daarvan.

 

Charles_Moons

Charles’ praktijkgebieden


Vastgoed
 

Charles’ collega's

 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten