Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

Dit is Arco Siemons.

 

Over Arco

Arco Siemons is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen binnen de zorg, en in bestuur en toezicht. Hij begeleidt zowel de afdeling P&O als de raad van bestuur dan wel raad van toezicht van diverse ziekenhuizen op dat terrein. Hij heeft een specialisatieopleiding Gezondheidsrecht gevolgd, en overziet dus ook de gezondheidsrechtelijke gevolgen van bestuurs- en personeelskwesties waar het betreft de Wet BIG, de Wkkgz, tuchtrechtelijke aspecten, enzovoorts. Hij heeft ervaring in het procederen bij civiel- en bestuursrechtelijke gerechten, en het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Arco is daarnaast rechter-plaatsvervanger op gezondheidsrechtelijk gebied (ggz).

 

Arco_Siemons
  • tel. +31(0)20 5313082
  • e-mail siemons@wieringa.nl
  • Linkedin http://www.linkedin.com/profile/view?id=19632042&authType=NAME_SEARCH&authToken=a-Lw&locale=en_US&srchid=c8f245b3-b4ec-4863-859
  • V-card

Arco’s praktijkgebieden

Arbeidsrecht
Governance
Medezeggenschap
Samenwerking
 

Arco’s collega's

  • Victor Bouman
  • Lex Bruinhof
  • Stephan van de Kant
  • Charles Moons
  • Maartje Oliemans-Ouwehand
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten