Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Advocaatstage bij Wieringa

Een advocaatstage bij Wieringa verschilt nogal van die bij andere kantoren. Om te beginnen is daar het formaat van ons kantoor. Groot genoeg en tegelijk ook klein genoeg. Groot genoeg om interessante zaken te kunnen doen, vaak met een internationale dimensie. Maar klein genoeg om écht bij die zaken betrokken te raken en daarin goed te worden begeleid. Niet in een apart klasje of in een academy, nee, gewoon in de praktijk, onder begeleiding van meer ervaren advocaten die daadwerkelijk tijd voor je maken.

Vacatures en open sollicitaties

Hands-on advocatuur

Wees niet bang dat je bij ons gedurende je stage wordt weggestopt in de bibliotheek om uitzoekklusjes te doen. Onze advocaat-stagiaires staan doorgaans binnen zes maanden te pleiten voor een rechterlijke instantie.

En dan is er onze sfeer. Wij zijn een commercieel kantoor waar hard gewerkt wordt, maar centraal staat bij ons toch het plezier in het werk. Hartelijke collegiale verhoudingen vinden wij daarbij heel belangrijk. Bij ons vind je dan ook geen ellebogenwerk, maar is iedereen vanuit zijn expertise bezig het beste te bereiken voor de cliënt.

Beschrijft het bovenstaande een werkomgeving die jou aanspreekt? Lees dan vooral ook de kolom hiernaast voor concrete vacatures, of lees hieronder verder over open sollicitaties!

Open sollicitaties:

Vacature of niet: wij staan doorlopend open voor talent dat bij ons past. Voor mensen die er op welke wijze dan ook 'uitspringen' zijn wij altijd bereid ruimte te maken. Mocht je dan ook menen ons iets bijzonders te bieden te hebben, stuur dan gerust een open sollicitatie naar Liselot Bosman, per e-mail of via Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam. Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cv, cijferlijsten bachelor en master; eventuele beoordelingen studentstages.

  • Concrete vacatures:

  1. Advocaat-medewerker (evt. gevorderd stagiair) Arbeidsrecht
  2. Stagiair en / of juridisch medewerker Ondernemings- en Insolventierecht
  3. (Gevorderd) Advocaat-stagiair en Advocaat-medewerker Bouw & Vastgoed

Zie de gedetailleerde vacatureteksten hieronder.

  • Advocaat-medewerker (evt. gevorderd stagiair) Arbeidsrecht

Onze arbeidsrechtpraktijk is gevarieerd en dynamisch. We staan primair werkgevers bij, uit binnen- en buitenland, uiteenlopend van retailondernemingen tot zorginstellingen. Maar ook overheden, medezeggenschapsraden en particulieren rekenen we tot onze clientèle. De relaties met onze cliënten zijn persoonlijk en veelal bestendig. Mede daardoor kunnen we snel schakelen als cliënten advies nodig hebben, of dat nu puur juridisch is of meer strategisch van aard.

We procederen graag, maar alleen als dat onvermijdelijk is. Waar enigszins mogelijk proberen we problemen op te lossen, of beter nog, te voorkomen. Het grootste deel van ons werk bestaat dan ook uit adviseren.

Ter versterking van onze praktijkgroep Arbeidsrecht zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker met enkele jaren ervaring in het rechtsgebied. Een (ver)gevorderde stagiair met aantoonbare ervaring in, en affiniteit met het arbeidsrecht zal ook in overweging worden genomen. Een goede beheersing van het Engels is onmisbaar.

Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur dan je sollicitatie aan Wikke Kootstra, per e-mail of via Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam). Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cv, (ongeschoonde) cijferlijsten bachelor en master en eventuele stagebeoordelingen.

  • stagiair en/of juridisch medewerker ondernemings- en insolventierecht

Binnen onze praktijkgroep Ondernemingsrecht houden wij ons natuurlijk bezig met het pure Boek 2-werk, maar daar houdt het niet op. In feite worden ondernemers bijgestaan met alles wat ze juridisch op hun weg tegenkomen. Dus ook met zaken op het gebied van contracten, zekerheden, distributie, agentuur.

Binnen onze praktijkgroep insolventierecht adviseren wij ondernemers over zaken als herstructurering van hun eigen onderneming, het omgaan met handelspartners die in zwaar weer verkeren en (bestuurders-) aansprakelijkheid. Daarnaast treden vier van onze advocaten op als curator in faillissementen.

Wij hebben een gemengde advies- en procespraktijk.

De nu openstaande vacatures betreffen steeds plaatsing in beide praktijkgroepen tegelijk. Als advocaat-stagiair of juridisch medewerker bij deze praktijkgroepen zul je dan ook op alle genoemde gebieden kunnen worden ingezet.

Je ondersteunt je meer gevorderde kantoorgenoten en hebt daarbij onmiddellijk ook contact met cliënten en wederpartijen. Naarmate je ervaring groeit, ga je onderdelen van zaken, en later ook hele zaken, zelfstandig behandelen. Maar altijd in de zekerheid te kunnen terugvallen op je meer ervaren kantoorgenoten.

Afhankelijk van de situatie krijg je of direct een stage van drie jaar aangeboden of (eerst) een juridisch medewerkerschap van kortere duur.

Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur dan je sollicitatie aan Liselot Bosman, per e-mail of via Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam). Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cv, (ongeschoonde) cijferlijsten bachelor en master en eventuele stagebeoordelingen.

  • (Gevorderd) Advocaat-stagiair en Advocaat-medewerker Bouw & Vastgoed

Onze vastgoedpraktijk behoort tot de grotere van Nederland, met een bloeiende en gevarieerde proces- en adviespraktijk. Onze Bouw- en Vastgoed specialisten behartigen de belangen van alle bij de bouw en het vastgoed betrokken partijen, zoals vastgoedeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en ingenieurs- en architectenbureaus. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de realisatie van woonwijken, kantoren, exploitatie van horeca en leisure, vastgoedtransacties, contractering in het kader van vastgoedontwikkeling en vraagstukken omtrent schaarse vergunningen.

Ter versterking van onze praktijkgroep Bouw & Vastgoed zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair, een gevorderd advocaat-stagiair en/of een advocaat-medewerker. Aantoonbare affiniteit met en/of ervaring op de hiervoor genoemde gebieden, binnen of buiten de advocatuur, is een absoluut vereiste.

Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur dan je sollicitatie aan Liselot Bosman, per e-mail of via Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam). Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cv, (ongeschoonde) cijferlijsten bachelor en master en eventuele stagebeoordelingen.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten