Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bedrijven in moeilijkheden en faillissement

De Eerste Kamer heeft de WHOA aangenomen!

Zojuist heeft de Eerste Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Zoals wij in eerdere blogs schreven, kunnen onnodige faillissementen en onnodige surseances van betaling met deze nieuwe wet worden voorkomen. Op grond van deze wet kan een onderneming aan schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden dat door de rechter kan worden goedgekeurd als (kortweg) de meerderheid daarvóór heeft gestemd. Na goedkeuring door de rechter is dit akkoord verbindend, ook voor de schuldeisers en aandeelhouders die daartegen hebben gestemd.

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden; mogelijk zal dat op 1 januari 2021 zijn. Wij houden u op de hoogte.

Volg ondertussen onze blogserie over de WHOA, waarin wij diverse onderwerpen de revue laten passeren.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recente berichten

Jorams recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten