Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Energietransitie

Vanaf 2020 subsidieregeling voor CO2 reducerende maatregelen

Van SDE+ naar SDE++

De SDE+ (Subsidie Duurzame Energieproductie) regeling is momenteel het belangrijkste instrument om door middel van subsidieverlening de ontwikkeling van duurzame energievoorziening te stimuleren. Projecten die door deze regeling worden gesteund zijn bijvoorbeeld windenergie op zee of een zonnepark. De SDE+ regeling staat niet alleen voor bedrijven open: ook verenigingen van eigenaren, sportclubs en privé personen kunnen een aanvraag indienen. Vanaf 2020 zal de SDE+ regeling uitgebreid worden tot de SDE++ regeling.

Broeikasgas reducerende technieken

De belangrijke uitbreiding ten opzichte van de SDE+ regeling zal zijn dat naast de opwekking van duurzame energie ook broeikasgas reducerende technieken in aanmerking komen voor SDE++. Het planbureau voor de leefomgeving benoemt in de conceptadviezen onder meer de volgende technieken: grootschalige warmtepompen, industriële elektrische boilers en industriële restwarmte.

De uitbreiding is een maatregel die zowel in het regeerakkoord als het klimaatakkoord is vastgelegd. Om kosten te besparen zullen volgens het klimaatakkoord subsidieaanvragers in de toekomst met elkaar moeten concurreren op basis van de benodigde hoeveelheid subsidie per vermeden ton CO2. Als indicatieve verdeling wordt het verwachte budget voor de SDE++ in 2030 begroot op 985 miljoen euro verdeeld over verschillende sectoren.

Niet elke broeikasgas reducerende techniek komt in aanmerking voor de SDE++ regeling. Een techniek hoeft niet via SDE++ gestimuleerd te worden indien een techniek op een andere rendabele manier uitgevoerd kan worden of als een geheel ander instrument gebruikt kan worden, zoals normeren en verplichten.

De verbreding van de SDE+ regeling naar SDE++ is dus een belangrijke aanvulling in het instrumentarium voor de energietransitie.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs over energietransitie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten