Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Schaarse rechten

Schaarse vergunningen: ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in Amsterdam

Aan de boom van de rechtspraak over schaarse vergunningen is een nieuwe loot ontsprongen met de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 28 augustus jl.: ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen in het centrum van Amsterdam zijn schaarse vergunningen (uitspraak 1 en uitspraak 2).

Het innemen van een ligplaats met een bedrijfsvaartuig op het Amsterdamse binnenwater is verboden. Het college kan een ligplaatsvergunning verlenen. Voor het centrum geldt het besluit "Instelling beëindiging vergunningverlening bedrijfsvaartuigen binnenstad en havenatlasgebied" van het college van 17 december 1996 (hierna: het Instellingsbesluit). Bij het Instellingsbesluit heeft het college besloten dat alleen aanvragen om een ligplaatsvergunning voor bedrijfsvaartuigen die uiterlijk op 18 december 1996 ligplaats hadden in de binnenstad of het Havenatlasgebied worden beoordeeld op de vraag of sprake kan zijn van vergunningverlening. Aanvragen voor een ligplaatsvergunning voor een nieuw neer te leggen bedrijfsvaartuig die zijn ingediend na 18 december 1996 worden afgewezen.

De Afdeling overweegt dat uit het Instellingsbesluit volgt dat voor het aantal te verlenen ligplaatsvergunningen een plafond bestaat. Om deze reden onderschrijft de Afdeling dat het hier gaat om een schaarse vergunning.

De Afdeling overweegt voorts dat het verbod zich richt op bedrijfsvaartuigen, die gericht moeten zijn op het uitoefenen van watergebonden activiteiten of de aan- of afvoer van materialen over water om voor vergunning in aanmerking te komen. Daaruit volgt volgens de Afdeling dat een ligplaatsvergunning alleen voor een economische activiteit wordt verleend en met de betrokken bedrijfsvaartuigen economische activiteiten worden verricht. Het college heeft zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat het hier gaat om een vergunning voor een economische activiteit, zo luidt de conclusie in beide uitspraken.

Vanwege onze betrokkenheid bij deze uitspraken volstaan wij met signaleren ervan. Wij menen dat het in het belang van de rechtszekerheid is dat rechtzoekenden op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het rechtersrecht inzake de schaarse vergunningen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Sebastiaan Levelt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten