Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Handels- en ondernemingsrecht

Franchisegever; kijk uit met de omzetprognose

Eigenlijk was het al wel langer bekend, maar de Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag bevestigd dat een franchisegever in beginsel niet gehouden is om de franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst een prognose toe te sturen omtrent de te verwachten omzet of winst. Uit de aard van de franchiseovereenkomst en de redelijkheid en billijkheid vloeit volgens de Hoge Raad immers niet de algemene regel voort dat op de franchisegever een dergelijke verbintenis rust. Dat is mijns inziens mede te verklaren doordat ook de franchisenemer een ondernemer is die zelfstandig dient af te wegen welke risico’s hij redelijkerwijs kan nemen en op welke manier hij zijn onderneming winstgevend kan maken. Ook de franchisenemer is (dus) een volwassen en serieuze partij die in ieder geval niet telkens tegen de franchisegever hoeft te worden beschermd. De franchisegever kan in specifieke, bijzondere omstandigheden dan weer wel verplicht zijn een prognose toe te sturen. Het is lastig aan te geven wanneer daar sprake van is, maar het uitgangspunt is dus dat een dergelijke verplichting niet bestaat.

Maar áls een franchisegever een prognose verstrekt, dan doet hij er goed aan om de franchisenemer niet te lokken met een opgeblazen omzet- en winstverwachting. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de franchisegever in dat geval aansprakelijk kan zijn indien het rapport evident fouten bevat. Er dient een onderscheid te worden aangebracht tussen de situatie dat de franchisegever zelf het rapport heeft opgesteld en het geval dat een externe partij dat heeft gedaan in opdracht van de franchisegever. In het eerste geval kan de franchisegever aansprakelijk zijn indien onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in het rapport. In het tweede geval kan de franchisegever aansprakelijk zijn indien hij weet dat het rapport fouten bevat en hij de (al dan niet toekomstige) franchisenemer daarvan niet op de hoogte stelt. U ziet het goed, de franchisegever is dus eerder aansprakelijk indien hij het rapport zelf heeft opgesteld.

Zekerheidshalve is het vanuit de franchisegever bezien dus veiliger om helemaal geen prognose ter beschikking te stellen, maar het ligt voor de hand dat een franchisenemer er weinig voor voelt om een samenwerking aan te gaan zonder enige idee van de te verwachten omzet of winst. Het lijkt daarom het beste de gulden middenweg te bewandelen door een prognose ter beschikking te stellen, maar dan wel één die is gebaseerd op redelijke uitgangspunten die op een transparante wijze worden weergegeven zodat de franchisenemer later niet kan stellen dat de cijfers zijn opgeblazen en dat hij daar geen enkel idee van had of van had kunnen hebben.

Kunt u hulp gebruiken bij het aangaan van een franchiserelatie? Wij helpen u graag.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Alexanders recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten