Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Omgevingsrecht

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (2)

Op 17 april 2018 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)’ als hamerstuk afgedaan. Het aangenomen wetsvoorstel strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht van de raad; de huidige elektronisch raadpleegbare bestemmingsplannen en beheersverordeningen hoeven na inwerkingtreding van de wet niet langer elke tien jaar opnieuw te worden vastgesteld. Deze afschaffing moet worden gezien als onderdeel van de overgang naar het ‘nieuwe stelsel’ van het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

In mijn eerdere blog ben ik al in gegaan op de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer en de gevolgen van de afschaffing van de actualiseringsplicht.

Wanneer de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog niet met zekerheid te zeggen; inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Dominique’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten