Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Vastgoed
Dominique de Haas, 02/08/2017

Invoering omgevingswet uitgesteld

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum voor de Omgevingswet aangehouden. Deze datum is in de loop der tijd verschoven naar eind 2018 en vervolgens 1 juli 2019. Tijdens een debat met de Eerste Kamer op 30 mei 2017 heeft Minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu aangekondigd dat ze nog eens goed naar de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal kijken. Deze aankondiging is bevestigd in de brief aan de Tweede Kamer van 5 juli 2017 en het interview met Binnenlands Bestuur. In het interview met Binnenlands Bestuur verwijst Schultz van Haegen naar de zorgvuldige totstandkoming van de Omgevingswet, ministeriële regelingen en aanvullingswetten, waardoor de ingangsdatum per 1 juli 2019 ook niet zal worden gehaald. Meer informatie over de ingangsdatum zal deze zomer worden vrijgegeven.

Omgevingswet
In het kader van vereenvoudiging van het omgevingsrecht en meer ruimte voor lokaal maatwerk is in maart 2016 de Omgevingswet door de Eerste kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten over de fysieke leefomgeving en gaat uit van een zestal kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan/de provinciale en waterschapsverordening, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, het projectbesluit en de omgevingsvergunning.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Vastgoed

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten