Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Conflictoplossing / Procesrecht

Modernisering van het Nederlandse burgerlijk procesrecht - een update

Het is alweer even geleden dat wij u voor het laatst berichtten over de modernisering van het Nederlandse burgerlijk procesrecht.

Intussen is er veel gebeurd. De systemen van de rechtspraak zijn verder verbeterd, er zijn testen gedraaid en de advocatuur is met bijeenkomsten voorbereid op wat er komen gaat. De oorspronkelijke planning is niet gehaald, maar er zijn wel al resultaten te melden.

Op 1 maart 2017 is de civiele cassatiepraktijk volledig – verplicht – digitaal gegaan. Advocaten bij de Hoge Raad kunnen sinds die datum uitsluitend nog digitaal met de Hoge Raad communiceren. Sinds 1 november 2016 kunnen advocaten vrijwillig deelnemen aan een pilot digitaal procederen in civiele vorderingszaken bij de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Per 1 september 2017 wordt het voor alle advocaten verplicht om bij die rechtbanken digitaal civiel te procederen.

Zoals wij u eerder lieten weten, zien de veranderingen niet alleen op een digitalisering van de rechtspraak. Ook inhoudelijk verandert er veel. De rechter krijgt een grotere vrijheid. Termijnen veranderen. Het recht op pleidooi wordt afgeschaft. De mogelijkheid van een mondeling vonnis wordt wettelijk verankerd. Het zal voor alle advocaten (en rechters) wel even wennen zijn. Pas als er voldoende ervaring is met het nieuwe procederen, zal er ook digitaal geprocedeerd moeten worden in zaken waarin geen advocaat vereist is. Voordat de zelfprocederende rechtszoekende verplicht wordt om met de rechter elektronisch te communiceren, zijn wij dus zeker 1,5 jaar verder. Wij houden u op de hoogte.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Peter Bos

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten