Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Bestuursrecht

Björn Mulder, 03/03/2017

[m.m.v. Claudia Koenen]

Digitaal procederen in het bestuursrecht, dit moet u weten

De digitalisering van de rechtspraak komt eraan, of beter gezegd, is al begonnen. Het tijdperk van faxen met de rechtspraak komt ten einde, digitaal procederen wordt de norm.

In samenwerking met Berghauser Pont Acadamy organiseert Wieringa Advocaten op donderdag 15 juni a.s. de cursus “KEI 2018 - Digitaal procederen in het bestuursrecht”. In deze cursus wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen die de digitalisering van de bestuursrechtspraak met zich meebrengt, zodat u voorbereid bent op de overgang naar digitaal procederen. Hiertoe zullen de belangrijkste wetswijzigingen worden behandeld en zal worden besproken hoe de veranderingen kunnen doorwerken in uw bestuursrechtelijke (proces)praktijk.

Over naar digitaal procederen

Vijf jaar geleden heeft de Raad voor de rechtspraak de wens uitgesproken om de rechtspraak te moderniseren, in het bijzonder de civiel- en de bestuursrechtelijke rechtspraak. Met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is er wetgeving ontwikkeld die deze modernisering moet faciliteren en zal de overstap naar digitaal procederen op korte termijn plaatsvinden. In civiele vorderingszaken is het digitaal procederen bij de Hoge Raad met ingang van 1 maart 2017 verplicht gesteld.

Het digitaal procederen zal ook verplicht worden gesteld in het bestuursprocesrecht. Het is de bedoeling van de wetgever om de wetgeving in twee fasen in te voeren. De asiel- en bewaringszaken zijn als eerste aan de beurt, deze staan voorlopig gepland voor medio 2017. Voor de overige bestuursrechtelijke zaken wordt het digitaal procederen waarschijnlijk in 2018 verplicht gesteld.

Aanmelden of meer informatie? Zie: Berghauser Pont Acadamy.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten.

Blogs van Claudia Koenen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten