Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Bedrijven in moeilijkheden en faillissement
Alexander op 't Hoog, 15/04/2016

Bestuursverbod na faillissementsfraude

Enige tijd geleden schreven wij over het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod, dat de civiele rechter in staat stelt een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die betrokken zijn geweest bij faillissementsfraude, voor een maximale duur van 5 jaar. De regering wil hiermee voorkomen dat bestuurders frauduleuze activiteiten voort kunnen zetten, waarmee faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement (deels) een halt zou moeten worden toegeroepen.

Op 5 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan; het bestuursverbod gaat er dus definitief komen. Het dossier blijkt echter ingewikkeld. Hoe het verbod praktisch zal worden geregistreerd, gecontroleerd en gehandhaafd is nog niet geheel duidelijk. Het verbod zal in ieder geval in een centraal register worden opgenomen. Verdere regels zullen worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer het bestuursverbod in werking treedt is vooralsnog onduidelijk, maar als richtlijn wordt 1 juli 2016 aangehouden.

Uit de wet volgt al wel dat een bestuurder met een bestuursverbod niet alleen geen bestuursfunctie mag uitoefenen, maar ook geen commissariaat. Wordt hij of zij desalniettemin benoemd, dan is deze benoeming nietig. Een bestuursverbod wordt opgelegd door de civiele rechter op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) of op verzoek van de curator in het kader van het faillissement van een rechtspersoon waar de betrokkene bestuurder was. Dat kan slechts in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de bestuurder de gefailleerde kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd.

Overigens is naast de Wet civielrechtelijk bestuursverbod ook een wetsvoorstel aangenomen dat het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging tot doel heeft, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude. Deze onderdelen maken deel uit van het bredere Wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. Daarover de volgende keer meer.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Alexander op 't Hoog is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Bedrijven in moeilijkheden en faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten