Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Ruimtelijke ordening

Incidenteel en kortdurend gebruik: wanneer is sprake van strijd met het bestemmingsplan?

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat een bestemmingsplan zich niet verzet tegen kortdurend en incidenteel gebruik in strijd met dat plan.

Het moet dan wel gaan om zeer incidentele vormen van gebruik. Zo oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 3 maart 2010 dat een festival van één dag, waarbij het opbouwen en afbreken van de bijbehorende voorzieningen verscheidene dagen duurt, niet als incidenteel kan worden aangemerkt en dus moet worden beoordeeld op basis van het bestemmingsplan.

In een andere uitspraak oordeelt de Afdeling dat een schuttersfeest van drie dagen, met een week opbouwtijd en enkele dagen afbouw, niet als zodanig incidenteel kan worden aangemerkt dat van strijd met het bestemmingsplan geen sprake is.

Het gebruik van een terrein voor slechts één tot twee keer per jaar voor kortdurend parkeren werd echter als dermate kortdurend en incidenteel beoordeeld, dat de bestemmingsplanvoorschriften zich daartegen niet verzetten. Ook een jaarlijks evenement dat enkele uren duurt wordt als kortdurend en incidenteel beoordeeld, zo volgt uit een uitspraak van 2014.

De rechtspraak hierover is dus vrij streng. Bij twijfel is het raadzaam om tijdig een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik aan te vragen. Hiermee kunnen eventuele handhavingsperikelen tijdens het evenement worden voorkomen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Silvans recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten