Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Advocaat vastgoedrecht

Een advocaat vastgoedrecht nodig? Onze vastgoedsectie staat voor u klaar en biedt snel hoogwaardige advies in heldere taal. Met onze vestiging in het centrum van Amsterdam zijn wij actief in het hele land. Een vraag of gebruik maken van onze dienstverlening? Wij helpen u graag verder.

Advocaat Vastgoedrecht van Wieringa

Het vastgoedrecht omvat alle regelgeving omtrent onroerende zaken. Het civiele vastgoedrecht regelt onder meer koop en verkoop van onroerend goed, huur en verhuur, bouwrecht, erfdienstbaarheden, appartementsrechten etc. Daarnaast bestaat een grote variëteit aan overheidsregels voor onroerende zaken. De meest in het oog springend zijn de Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen) en het Omgevingsrecht (omgevingsvergunningen).

Advocaat vastgoedrecht in Amsterdam

Op een onroerend zaak is daarom een grote verscheidenheid aan rechtsgebieden van toepassing. Volledig zicht daarop is een noodzaak, de belangen zijn aanzienlijk en de gevolgen van beslissingen zijn groot. Verschillende regelsystemen kunnen bovendien met elkaar in strijd zijn. Daarnaast is er een grote diversiteit aan belanghebbenden: projectontwikkelaars, constructeurs, installateurs, beleggers, bouwers, architecten, eigenaren, VvE’s, huurders, aannemers, beleggers, beheerders, zorginstellingen, overheden, woningcorporaties en belangengroeperingen.

De tegenstellingen in deze belangen leiden vaak tot geschillen. Overigens komen deze dikwijls niet voort uit onwil, maar uit onbegrip van de veelheid van toepasselijke voorschriften. Een hecht team van samenwerkende advocaten Vastgoedrecht met uitgebreide kennis van de betrokken rechtsgebieden heeft hierop zicht en is daarom een must.

Lees ook: Vastgoed advocaat

Specialisme van advocaten vastgoedrecht

Gespecialiseerd in een breed rechtsgebied houden onze advocaten vastgoedrecht zich dagelijks bezig met diverse werkzaamheden. Hieronder een greep uit onze dienstverlening.

  • het begeleiden van de aan- en verkoop van vastgoed;
  • het begeleiden van (omvangrijke) gebieds- en projectontwikkelingen;
  • het opstellen, beoordelen en onderhandelen over aannemingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere vastgoedcontracten;
  • het adviseren en procederen over huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte;
  • adviseren en procederen over vergunningen, zoals omgevingsvergunningen voor bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, et cetera;
  • adviseren en procederen over het aanbestedingen;
  • kwesties over erfpacht en andere eigendomsvormen;
  • advies en bijstand in VvE conflicten met andere VvE eigenaren.

De vastgoedrecht advocaten zijn actief bij het voorkomen en oplossen van juridische conflicten. Het wetboek is daarbij een middel, maar procederen is niet altijd de beste oplossing. Door geschillen vanuit diverse invalshoeken te aanschouwen, komen wij tot effectieve oplossingen waar onze cliënten al 70 jaar op vertrouwen.

Amsterdamse Vastgoedrecht advocaten

Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. Over kosten maken wij vanzelfsprekend duidelijke afspraken.

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Silvan Boer
partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Silvan Boer
T: +31 (0)20 5313024
E: boer@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten