Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

Schaarse rechten

Waar de overheid slechts een beperkt aantal rechten aan private partijen kan toekennen, spreekt men van schaarse rechten. Van schaarste is sprake, wanneer er een grotere vraag is dan het aanbod. Deze rechten kunnen zowel privaatrechtelijk (aanbestedingen/opdrachten) van aard zijn als publiekrechtelijk, denk bijvoorbeeld aan vergunningen. De advocaten van Wieringa staan zowel overheidsinstanties, als bedrijven en particulieren bij in dit specialistische rechtsgebied.

Verdeling van schaarse rechten

In sommige gevallen zal de overheid een specifieke verdelingssystematiek moeten toepassen om deze schaarse rechten toe te kunnen delen. Doordat dit specifieke rechtsgebied nog redelijk onontgonnen is, roept dit veel nieuwe juridische vragen op. Denk bijvoorbeeld aan de vraag in welke gevallen er sprake is van schaarste; welke verdelingscriteria moeten worden toegepast; hoe er kansengelijkheid kan worden gerealiseerd; transparantie van procedures kan worden bereikt en hoe de overheid dient om te gaan met bestaande rechten.

Naast de specifieke bestuursrechtelijke aspecten komen ook privaatrechtelijke belangen als nadeelcompensatie bij de verdeling van schaarse rechten naar voren. Expertise op beide rechtsgebieden is dan ook van groot belang. Omdat Wieringa Advocaten zowel specialisten in huis heeft op het gebied van het civiele recht, als het bestuursrecht, is zij bij uitstek in staat u bij te staan in complexe vraagstukken met betrekking tot schaarse rechten.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten