Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Reorganisaties

Elk bedrijf wordt op zijn tijd geconfronteerd met de noodzaak om zaken anders aan te pakken, en de organisatie aan te passen aan veranderende eisen en (economische) omstandigheden. Zulke reorganisaties zijn veelal ingrijpend, zowel voor de onderneming als voor haar werknemers. Tijdig contact met een advocaat helpt het proces vorm te geven en inzichtelijk te maken, wat bijdraagt aan een zo soepel mogelijke uitvoering.

Team arbeidsrecht - team ambtenarenrecht

Wij bieden ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties, zodat deze zowel qua tijd als kosten zo efficiënt mogelijk verlopen. Maar ook medezeggenschapsorganen (een OR) of medewerkers die worden geconfronteerd met een reorganisatie kunnen bij ons terecht.
Aandachtspunten hierbij zijn o.a. overleg met, en advies van de OR, overleg met de vakbonden, de totstandkoming van een sociaal plan. Bij de uitvoering van de reorganisatie is de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en/of de selectie van werknemers voor nieuwe functies een hot item. Tot slot vraagt - als dat van toepassing is - de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van niet-herplaatsbare boventallige werknemers zorg en zorgvuldigheid. Wij hebben met al die aspecten veel ervaring.

Reorganisaties bij overheidsorganen
Ook reorganisaties binnen de overheid behoren tot ons werkterrein. Hoewel er belangrijke overeenkomsten zijn met reorganisaties in de private sfeer, zijn er ook belangrijke verschillen. Zo gelden geen vaste regels over de ontslagvolgorde, maar zijn in het verleden specifieke afspraken daarover tussen sociale partners al wel strijdig bevonden met bijvoorbeeld discriminatieverboden. Een kritische blik is ook hier daarom noodzakelijk. Ook op dit terrein staan wij zowel overheden bij als ambtenaren.

Alle ontwikkelingen op het gebied van reorganisaties worden door de advocaten van Wieringa Advocaten goed in de gaten gehouden, zodat zij altijd up-to-date zijn.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten