Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

Ambtenarenrecht

Op de verhouding tussen een overheidsinstelling en een ambtenaar gelden specifieke wet- en regelgeving en is het ‘gewone' arbeidsrecht niet van toepassing. Onze ambtenarenrechtadvocaten werken veel met de wet- en regelgeving op het gebied van het ambtenarenrecht. Zij hebben met name veel ervaring met de Ambtenarenwet, het CAR/UWO, het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam. Zij werken daarnaast ook met andere meer specifieke ambtenarenreglementen.

Team ambtenarenrecht

Ons kantoor heeft sinds jaar en dag een zeer gewaardeerde ambtenarenrechtpraktijk. Onze specialisten hebben niet alleen ruime ervaring in het bestuursprocesrecht; zij zijn daarnaast ook zeer bedreven in het 'gewone' arbeidsrecht. Die aanvullende ervaring en kennis is binnen deze praktijk steeds belangrijker. Er is immers al langer een tendens dat arbeidsrechtelijke leerstukken worden toegepast in de verhouding tussen bestuursorganen en ambtenaren; het omgekeerde is inmiddels ook het geval met de invoering van de WWZ en de gesloten ontslaggronden daarin.

Ons ambtenarenrechtteam bestaat uit advocaten die ruime ervaring hebben in zowel het voeren van onderhandelingen, het geven van juridisch advies als het bijstaan in procedures. Of het nu gaat om een eenmalig advies of het begeleiden van een traject, om ondersteuning op de achtergrond of het overnemen van een lopende zaak, u kunt bij ons terecht. Alle ontwikkelingen op het gebied van het ambtenarenrecht worden door de advocaten van Wieringa Advocaten goed in de gaten gehouden, zodat zij altijd up-to-date zijn.

Cliënten en onderwerpen
Onze advocaten staan met name bestuursorganen (denk aan gemeenten), maar ook ambtenaren bij. Wij doen dat onder andere bij reorganisaties, privatiseringen en integratie van diensten, medezeggenschap, beoordeling en functioneren, ontslag, disciplinaire maatregelen en arbeidsgeschillen, functietypering en -waardering, ziekte en re-integratieverplichtingen.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten