Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Aanbestedingsrecht

De tijd dat overheidsinstanties vrijelijk konden inkopen is al lang voorbij. Onze gespecialiseerde advocaten adviseren en procederen over de meest uiteenlopende aspecten en vraagstukken op het gebied van Europees en nationaal aanbestedingsrecht. Een aanbestedingsprocedure is een inkoopproces. De aanbestedende dienst (vaak een overheidsorgaan) definieert zijn behoefte, waarna marktpartijen worden uitgenodigd een passend aanbod te doen. Door het organiseren van een aanbesteding wordt concurrentie tussen de verschillende inschrijvers gegenereerd, waarna de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding of de laagste prijs de opdracht mag uitvoeren. Het aanbestedingsrecht is erop gericht overheidsgeld efficiënt en transparant te besteden, en iedere onderneming een gelijke kans te geven op het verkrijgen van een overheidsopdracht.

Aanbestedingsplicht

Van origine is het aanbestedingsrecht van toepassing op ‘aanbestedende diensten' die een opdracht boven de toepasselijke drempelwaarde in de markt willen zetten. Onder aanbestedende diensten worden niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen verstaan, maar ook publiekrechtelijke instellingen zoals bijvoorbeeld academische ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen.
De toepasselijkheid van het aanbestedingsrecht beperkt zich echter niet tot aanbestedende diensten. Ook private ondernemingen kunnen zich onder omstandigheden (al dan niet bewust) binden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Daarnaast kunnen ook opdrachten onder de Europese drempelwaarden onder een (beperkt) aanbestedingsregime vallen.

Onze expertise
Onze aanbestedingsadvocaten staan overheidsinstanties en marktpartijen bij in het gehele aanbestedingsproces. Zo hebben wij ervaring met het opstellen van aanbestedingsdocumenten, het adviseren over de toepasselijkheid van de (Europese) aanbestedingsregelgeving, en het begeleiden van inschrijvers bij een aanbesteding.
Hierbij adviseren onze advocaten bijvoorbeeld over vragen als:
- Is onze organisatie aanbestedingsplichtig?
- Kunnen wij de gunningsbeslissing succesvol aanvechten?
- Is onze inschrijving terecht ongeldig verklaard?
- Mag deze geschiktheidseis gesteld worden?
- Kunnen deze opdrachten worden samengevoegd?
- Hebben wij recht op een schadevergoeding?

Door onze ruime ervaring kunnen wij u snel voorzien van hoogwaardig advies en indien nodig bijstaan in procedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts, de voorzieningenrechter (kortgeding tegen gunningsbeslissing), en/of de rechtbank. Voor de laatste ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar onze blogs over het aanbestedingsrecht.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten