Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Wikke Kootstra.

 

Over Wikke

Wikke Kootstra houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, van reorganisaties tot individuele ontslagzaken. Zij staat cliënten bij in zowel collectieve als individuele onderhandelingstrajecten. Medezeggenschapsrecht heeft haar speciale belangstelling, evenals vraagstukken rond overgang van onderneming. Daarnaast adviseert en procedeert zij over ondernemingsrechtelijke of bestuursrechtelijke onderwerpen, wanneer deze een 'arbeidsrechtelijk tintje' hebben; gedacht kan worden aan de positie van statutair directeuren of boetes opgelegd aan werkgevers. Wikke treedt op voor (internationale) ondernemingen, zorg- en scholingsinstellingen en particulieren. Tenslotte maakt ze graag tijd vrij voor stichtingen met milieu- of culturele doelstellingen.

Opleiding: Universiteit van Utrecht. Postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht Grotius Academie. Beëdigd in 1992, Amsterdam.

Nevenactiviteiten: lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN). lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam e.o. regelmatig inleider bij cursussen en seminars.

 

Wikke’s praktijkgebieden

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Reorganisaties

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Reorganisaties
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten