Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

31 specialisten.
Dit is Maartje Oliemans-Ouwehand.

 

Over Maartje

Maartje Oliemans is specialist op het overlappende deel van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Zij is een vertrouwde adviseur van bedrijven en hun bestuurders, HR managers, ondernemingsraden en raden van toezicht. De kern van haar praktijk ziet op contracteren en samenwerken in de breedste zin. Zij treedt op voor ondernemingen in met name de ICT-, non-profit-, retail- en zorgsector.

Maartje adviseert en procedeert over onder andere reorganisaties, samenwerkingsvormen, herstructureringen, arbeidsvoorwaarden, (Europese) medezeggenschap, pensioen, WNT, (bestuurders)aansprakelijkheid en contracten van diverse aard, waaronder aandeelhoudersovereenkomsten, bedrijfshuur, sociale plannen en opdrachtovereenkomsten.

Opleiding: Postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie 2014. Universiteit van Amsterdam. Beëdigd in 2009, Amsterdam.
Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA); regelmatig inleider bij seminars.

Avocate francophone.

 

Maartje’s praktijkgebieden

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Conflictoplossing / Procesrecht
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Reorganisaties
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
Zorg

  • Ambtenarenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Conflictoplossing / Procesrecht
  • Contracten
  • Handels- en ondernemingsrecht
  • Reorganisaties
  • Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
  • Zorg
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten