Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

31 specialisten.
Dit is Kirsten Willms.

 

Over Kirsten

Kirsten Willms is werkzaam binnen de praktijkgroepen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Een bijzondere belangstelling heeft Kirsten voor onderwerpen die kennis van beide rechtsgebieden vragen, zoals onder meer medezeggenschap, bestuurdersontslag, reorganisaties en overnames.

Opleiding: Universiteit van Amsterdam (LL.M. Arbeidsrecht, traject: arbeid & onderneming). Beëdigd in 2019, Amsterdam.

 

Kirstens praktijkgebieden

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Conflictoplossing / Procesrecht
Contracten
Handels- en ondernemingsrecht
Incasso, beslag en executie
Reorganisaties
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
Zorg

  • Ambtenarenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Conflictoplossing / Procesrecht
  • Contracten
  • Handels- en ondernemingsrecht
  • Incasso, beslag en executie
  • Reorganisaties
  • Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
  • Zorg
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten