Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Jeroen van Straaten.

 

Over Jeroen

Jeroen van Straaten adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Hij staat ondernemingen, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij in enquêteprocedures, commerciële geschillen en aansprakelijkheidszaken. Daarnaast adviseert Jeroen over fusies, overnames en corporate governance. Voordat Jeroen zich verbond aan Wieringa Advocaten, werkte hij als advocaat bij Van Doorne in Amsterdam.
Jeroen voltooide zowel de bachelor Rechtsgeleerdheid als de master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en rondde de Law Firm School succesvol af.

 

Jeroens praktijkgebieden

Bestuurdersaansprakelijkheid
Contracten
Financiering en zekerheden
Handels- en ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen

Bestuurdersaansprakelijkheid
Contracten
Financiering en zekerheden
Handels- en ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten